Şəhərin adı azərbaycanca “daş” (daş) və “kəsən” (kəsən) sözlərinin birləşməsindən olub, hərfi mənada “daş kəsən” deməkdir.

Daşkəsən şəhəri mədənlərdən bir qədər aralıda, Murovdağ və Şahdağ silsilələrinin şimal yamaclarında, dəniz səviyyəsindən 1600-1800 m yüksəklikdə yaranmışdır. Sənaye əhəmiyyətli ən zəngin dəmir filizi yataqlarının işlənməsinə hazırlıq zamanı yaranmış müvəqqəti inşaatçı məskəni və kiçik mədən qəsəbəsi əsasında formalaşmağa başlamışdır..

Müasir Daşkəsən şəhəri üç hissədən ibarətdir. Daşkəsənin ikinci və üçüncü şəhər tipli qəsəbələri dağın zirvəsində, 1943-cü ildə 85 km yaradılmış müvəqqəti geoloji yaşayış məntəqəsinin yerində salınmışdır. Ərazidə dəmir filizi faydalı qazıntıların olmasına meydana çıxaran elmi araşdırmalar yeni şəhərin əsasını qoydu. 1946-cı ildən dəmir filizi yatağının işlənməsinə və geoloji ekspedisiyanın müvəqqəti yaşayış yerinin yerində yaşayış məntəqəsinin tikintisinə başlanıldı. 1948-ci ildə qəsəbə şəhər statusu almışdır.

Şəhərin kənarında Böyük Müharibə Şahidlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidə və tarixi körpü var. 2022-ci il iyulun 8-də şəhərin 2038-ci ilə qədər inkişafının baş planı təsdiq edilib.

Zəhmət olmasa, sorğunuzu icra edənə qədər səbrli olun.