ATAA

ATAA ölkəyə daha çox turistin cəlb edilməsində əsas tərəflərdən biri olaraq standartlara cavab verən və ölkə turizminin inkişafında maraqlı olan agentlikləri assosiasiya ətrafında toplayraq birgə fəaliyyət göstərir.

AHA

Hökumət, media, sənaye üzvləri və qonaqlarla daimi təmasda olan AHA turizm dəyər zəncirində məşğulluğun 37%-ni, biznesin 6%-ni və ÜDM-in 3%-ni təşkil edən qonaqpərvərlik sənayesini təmsil edir.

KOBİA

Agentlik ölkədə kiçik və orta biznesin inkişafını dəstəkləyən, KOB subyektlərinə bir sıra xidmətlər göstərən publik hüquqi şəxsdir və İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.

Zəhmət olmasa, sorğunuzu icra edənə qədər səbrli olun.