Şəki Turu Marşrut

Şəki - memarlığı  bir məşhur olmaqla yanaşı damları qırmızı plitələrlə döşənmiş evləri ilə - şərq şəhərindən daha çox adi bir Avropa əyalətinə bənzəyir. Şəhər bir çox tarixi və memarlıq məkanlarını qoruyub saxlamışdır, bunların arasında xüsusi yeri olan Şəki xanlarının XVIII əsrdə aid dəbdəbəli divar rəsmləri və şəbəkə pəncərələri ilə seçilən, bir mismar belə istifadə olunmadan tikilən Şəki Xan Sarayıdır. 

Kiş kəndində yerləşən Alban məbədi, Gələrsə -Görərsən qalası (VIII-IX əsrlər), çoxsaylı karvansaralar, Şəki xanlarının evi, Cümə məscidi (XVIII əsr), Gileli məscidinin minarəsi (XVIII əsr) və orta əsr hamamları da maraq doğurur. 

Şəki əsas sənətkarlıq mərkəzidir.  Şəki mətbəxi ilə də  məşhurdur.