Qax SƏYAHƏT YERİ

Qax şəhəri dəniz səviyyəsindən 500 m yüksəklikdə coşqun Kurmuxçayın sahilində, Böyük Qafqaz dağlarının meşəli cənub yamaclarında yerləşir. Qax şəhərindən 12 km şimal-qərbdə yerləşən İlisu adlı dağ kəndi rayonun əsas turistik məkanlarındandır.


02 Oct / 01:47 PM CARİ VAXT

  • Azərbaycan
  • Qax
  • 55600 nəfər
  • 1494.00 km2
  • Azerbaijani
  • Manat

Böyük Qafqaz dağlarının  cənub ətəklərində yerləşən Qax quru subtropik, mərkəzi hissədə mülayim isti, subtropik, yüksək dağlıqda soyuq iqliminə malikdir.

Böyük hissəsini meşələr, təşkil edən rayon ərazisində böyük müalicə əhəmiyyətə malik olan mineral bulaqlar mövcuddur. Bulaqlardan Oğlan bulaq, Qız bulaq və Hamam bulaq daha məşhurdur. Yalnız Suskənd kəndi yaxınlığındakı bulaqdan daha geniş istifadə olunur, belə ki,  onun əsasında sanatoriya fəaliyyət göstərir və içməli “Qax” suyu istehsal olunur.

Rayon ərazisində dəniz səviyyəsindən 1400-1600 m yüksəklikdə şəhərindən 12 km şimal-qərbdə yerləşən İlisu adlı dağ kəndi  rayonun əsas turistik yerlərindəndir. Kənd Kürmük çayının sahilində, Baş Qafqaz silsiləsinin cənub yamacında, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş bir çay terrasında yerləşir.  füsunkar təbiətə malik olması ilə yanaşı kənd eyni adlı şəlaləsi ilə məşhurdur.