Qusarın mədəni həyatı

Qusarın mədəni həyatı çox zəngindir. Xalq sənət növləri arasında xalçaçılıq əsas yeri tutur.


Burada həm ev şəraitində, həm də şəhərin mərkəzində yerləşən sexdə toxunan sumax – xovsuz xalçalar daha geniş yayılıb. Elə bu xalça sexində Azərbaycanda ən böyük toxuculuq dəzgahı quraşdırılıb. Onun arxasında eyni vaxtda ona qədər adam işləyə bilər. 

Şəhərdə bir çox musiqi qrupu var, bunların arasında Lezginka folklor ansamblı fərqlənir. Lezginka, bütün Qafqazda məşhur bir akkordeon və zərb alətinin müşayiəti ilə səslənən milli tematik bir milli rəqsdir. Qusarda, Lezginka başqa heç yerdə olmadığı qədər məşhurdur. 

Lermontovun Ev Muzeyi

Antimonarxiya çıxışları və azadlıq eşqi ilə rus şairi Mixail Yuriyevich Lermontov Qafqaza sürgün edilmiş və 1837-ci ildə Qusarda yaşamışdır.  Burada o, "Qafqaz əsiri" və "Aşıq Qərib: Türk nağılı" əsərlərini yazmışdır. Qusarda Lermontov dostu  hərbi həkim podpolkovnik Aleksandr Aleksandroviç Marshevin evində məskunlaşdır. M.Yu.Lermontovun Qusarda olmasının xatirəsinə, Marşevin evində bir muzey yaradılıb.