Şamaxının mədəni həyatı

Bu gün Şamaxı həm də tanınan şərabçılıq və xalçaçılıq mərkəzidir. Qədim dövrdən bu yana Azərbaycanda xalçaçılıq mərkəzlərindən biri kimi məşhur olan Şamaxıda xalça toxuculuq fabriki hələ də fəaliyyət göstərir.


Həm də bir çox Azərbaycan şairlərinin Xalqımıza Xaqanilər, Nəsimilər, Seyid Əzim Şirvanilər, Abbas Səhhətlər, habelə onlarla digər böyük mütəfəkkirlər, maarifçilər bəxş etmiş və dahi Sabiri yetirmiş Şamaxı Azərbaycanın ən böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biridir.

Şamaxı dünyaca məşhir şair və alimlərin vətənidir. Seyid Yəhya Bakuvi, memar Zivər bəy Əhmədbəyov, coğrafiyaçı Hacı Zeynalabdin Şirvani, şair Mirzə Ələkbər Sabir, Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvani, şair Xəqani Şirvani, hürufi şairi İmadəddin Nəsimi, dünya şöhrətli xanəndə Alim Qasımov və digərlərini qeyd etmək olar.

M.Ə.Sabirin Ev Muzeyi

Azərbaycan şairi, satirik Mirzə Ələkbər Sabir 1862-ci ildə Şamaxıda anadan olub. Molla Nəsrəddin adlı satirik jurnalın müəlliflərindən biri, əsərlərində geridə qalan həyatı, ruhanilərin məlumatsızlığını və geridə qalan kütlələrin qaranlıqlığını ifşa edir.  Şamaxıdakı Sabir Ev Muzeyi 1998-ci ildə anadan olduğu evdə yaradılıb və yeddi sərgi salonu var. Burada şairə və yaşayıb-yaratdığı dövrə aid 600-ə yaxın eksponat saxlanılır. Giriş pulsuzdur.