Şuşa-Qafqaz Konservatoriyası

Şuşada məşhur sənətkar, musiqiçi və şairlər yurdu olduğuna görə "Qafqazın Konservatoriyası" adlandırılıb.


Milli operamızın banisi Üzeyir Hacıbəyov burada anadan olub; Məşhur tenor Bülbül və XIX əsr Azərbaycan şairəsi Xurşud Banu Natəvan, Molla Pənah Vaqif də Şuşadandır.  Şuşa görkəmli dirijor Niyazi, məşhur xanəndə Xan Şuşinskinin də vətənidir.

Erməni işğalından əvvəl bəzi görkəmli şəxsiyyətlərin evləri muzeyə çevrilmişdi. Onların əksəriyyəti dağıdılıb və talan edilib. 

Şuşa tətbiqi sənətində xalçalar əsas yer tutur. Şuşa xalçaları ölçüsü, naxışı və rənginə görə unikaldır. Şuşa şəhərindəki həm evlər, həm də xalçalar kifayət qədər böyük idi. Kiçik həndəsi naxışların üstünlük təşkil etdiyi dizaynlarda parlaq rənglər üstünlük təşkil edir. Şuşa şəhərinin əvvəllər öz xalça muzeyi fəaliyyət göstərmişdi.