Lerikin mədəni həyatı

Müxtəlif sənət növlərinin inkişafı ilk növbədə regionun təbii-coğrafi şərait və təsərrüfatın xarakteri ilə bağlıdır. Təbii-coğrafi mövqeyinə və Lerikdə xalq sənətkarlığının ağacişləmə və toxuculuq sahələri daha çox inkişaf edib.


Xalçaçılıq sənəti Lerikdə bu gün də davam etdirilir. Bu xalq sənəti nümunəsi qızların cehiz dəstinin çox mühüm elementi sayıldığından, demək olar, hər bir evdə xalça toxunur. Bundan əlavə, Lerik şəhərində uzun illərdir ki, xalçaçılıq sahəsi fəaliyyət göstərir. Burada milli ornamentli, müxtəlif çeşidli xalçalar toxunur. Rayonun Pirəsora, Blaband və Noda kimi kəndlərində də xalçaçılıq sexləri mövcuddur.

Şingədulan və Şonaçola kəndlərində qədim tarixə malik dəmirçilik, nalbəndlik və s. boyaqçılıq, əyiricilik və toxuculuq peşəsi ilə əlaqədar olan digər sənət sahələri bu gün də yaşadılır.

Uzunömürlülər muzeyi

Lerik yüzilliklərin diyarı kimi tanınır. Bu dağlıq ərazidə bir vaxtdan 500 yüzdən çox uzunömürlü insan yaşayırdı. Bu gün rayonun yaşı 100-dən yuxarı olan 20-dən çox sakini var. Məhz bu səbəbdən dünyanın yeganə yüzillik muzeyi burada qurulmuşdur.

Muzey ekspozisiyasına 2000-dən çox eksponat - sənədlər, fotoşəkillər və s. nümayiş olunur.